AYIN TÜRKÜSÜ

TRT Türk Halk Müziği repertuarına kayıtlı aynı isimde iki türkü vardır. Daha çok bilineni; Cem Karaca’dan, Ahmet Kaya’ya, Zeynep Bakşi Karatağ’dan Cem Adrian’a birçok ünlü ismin yorumladığı türkü, daha çok Manisa/Gördes yöresine ait olan versiyonuna yakındır. Lakin yine de tam uyuşmamaktadır. Bu türküyü Ahmet Günday, Niyazi Emre’den derleyip notaya almıştır.

Diğer versiyon ise Eskişer’in Seyitgazi/Kırca yöresine aittir. Bu türküyü de Muammer Uludemir, Satı Yeşil’den derleyip notaya almıştır. Türkünün hakkında kayda değer bir hikâye bulamadık. Seyitgazi’ye ait türkünün sözleri aşağıdaki gibidir:

Odam kireç tutmuyor (öf aman)

Biraz kum katmayınca

Gönlüm rahat etmiyor (öf aman)

Yâre laf atmayınca

Haydi yârim evde misin evde misin

Silinmeyen camlara perde misin

Odam kireçtir benim (öf aman)

Yüzüm güleçtir benim

Hangi taşa sarılsam (öf aman)

Emeğim boştur benim

Manisa/Gördes yöresine ait türkünün sözleri ise aşağıdaki gibidir:

Odam kireç tutmuyor

Biraz kum katmayınca

Sevda baştan gitmiyor

Sarılıp yatmayınca

Hadi gızımız oyna da gel yanıma

Sarı liralar takayım gerdana

Tahta babuç ayakta

Ne gezersin hayatta

Ne gezmeyim hayatta

Sevdiğim var konakta

Hadi gızımız oyununa maşallah

Yarın akşam kavuşuruz inşallah

Odam kireçtir benim

Yüzüm güleçtir benim

Sevda baştan gitmiyor

Acep ne iştir benim

Hadi gızımız seki seki seki seki ver

Ara yerde diz çökü çökü çökü ver

Bilinen versiyonun ise şu şekildedir:

Odam kireç tutmuyor

Kumunu karmayınca

Sevda baştan gitmiyor

Sarılıp yatmayınca

Odamı kireç eyle

Yüzümü güleç eyle

Yandım aşkın elinden

Gel bana ilaç eyle

Baba ben derviş miyem?

Hırkamı giymiş miyem?

Ben sevdim eller aldı

Niye ben ölmüş müyem?

Deruhte Dergi olarak bu ay “Odam Kireç Tutmuyor” türküsünü Cem Karaca’nın yorumuyla seçtik. Bu türkü, Karaca’nın 1994 yılında çıkardığı Cemaz-ül Evvel albümünde “Lümüne” adıyla yer almıştır. Keyifli dinlemeler…

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir