BEHÇET NECATİGİL

Öğretmeni, Şair Zeki Ömer Defne’den:

“Yarının iyi bir kalemine sahipsin. Boş durma, oku!”

Çoğu şair gibi Behçet Necatigil’in edebiyat serüveni de çocukluğuna dayanıyor. Yazmaya olan merakı, edebiyatın içinde olma isteğiyle ortaokuldayken el yazması dergi çıkarması ve mesleğinin edebiyat öğretmeni olması hayatının edebiyatla ilişkisini apaçık ortaya koyuyor.

Şair, kendi şiirini merdiven gibi kullanır. Üstüne çıktıkça merdiveni iter, şiirini kendi tabiriyle inkar eder. Bu üstüne çıktıkça inkar etme, Necatigil şiirinin üç döneme ,burca, ayrılmasında etkili olmuştur. Kime göre üç dönem derseniz, bizzat Necatigil bu tanımlamayı yapmıştır. “Gurbet, Hasret ve Hikmet” olarak adlandırdığı bu üç dönemde hayatına göre şiirinin geçiş dönemine şahit oluyoruz. Gurbet; arayış dönemidir, okumaktan zevk aldığı şairlerin etkisindedir. Hasret; gurbette oyalanmanın gereksiz olduğunu düşünmeye başlar ve kendi şiirini özler. Kendini aradığı dönemdir. Hikmet; çevreyi, dünyayı, kendini değiştirmenin zorluğunu anladığı dönemdir. Büyük şairleri anlar ve şiirlerinde anlam gizlenir simgeler açığa çıkar. Necatigil’in şiirlerini okuyarak, dönemlerin geçişini takip ederek hayatı hakkında rahatlıkla fikir edinebilirsiniz. Şair; kendi hayatını, geçişlerini yansıttığını düşündüğü için “Ek Sayfa” şiirini çok sevdiğini belirtmiştir.

“Evlerden biri on beş Acıydı, hastalıktı. Yirmi korku, yandı otuzda İki mum karşılıklı.

Kış düşler koyunları kırkın Yarı söndü lambalar, elli. Bir dolu defter, yazdığı Bu şimdi, bu hangi?”

Necatigil şiiri, zihinsel içermeleri olan bir şiirdir. Mitosun şiirle ilişkisini Türk yazınında kuşatıcı olarak kavrayanlardandır. Türk şiirinin belki de tek dışavurumcu şairi olsa gerek. Doğu’nun ve Batı’nın ‘hikmet’ anlayışı arasındaki farklılığı, “Batı hikmeti, rasyonalisttir ve belagata dayanır. Doğu hikmeti ise rasyonalist değildir ve liriktir.” şeklinde dile getirmiştir.

Hayatı şiirlerle, yazmakla geçen Necatigil, akciğer rahatsızlığı sebebiyle vefat etmiştir. Vefatından sonra ailesi, belki de yeni nesile Behçet Necatigil’i unutturmamak adına 1980’den beri her yıl “Necatigil Şiir Ödülü” nü vermektedir.

Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları”

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir