GÜNEŞ DERGİSİ GİRİŞ YAZISINDAN

İlk olarak 1927’de çıkarılan ve ancak 16 sayı çıkarılabilen Güneş Dergisi’nin mesul müdürü olan Orhan Seyfi Orhon’un ilk sayıda yazmış olduğu “Güneş’e Dair” başlıklı yazısında derginin çıkarıldığı dönem hakkında önemli izler barındırmaktadır. Bu yazının bir bölümünü Dergâh Dergisi’nin Mart 1990 yılında yayımlanan ilk sayısında alıntılayarak sizlerle paylaşıyoruz:

“Güneş kendisini eski veyahut yeni hiçbir edebî mektebe mensûp addetmiyor. Sanat ve edebiyat hayatımızdaki uzun senelerin bu muz’ic (usandıran) çoraklığını gidermek için hangi devre ve hangi nesle mensup olursa olsun sanatkâr kalemlerin eserlerini bir arada bulundurmaya çalışacağız. Bu itibarla Güneş, en hür düşünceli bir sanat ve edebiyat mecmuasıdır. Güneş’in âile-i tahrîriyesi (yazı ailesi) daimî şunlardan mürekkep olacak: Dünün üstadları ile yarının genç istidatları ve bugünün güzîde sanatkârları.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir