HACEL OBASINI ENGİN Mİ SANDIN?

Trt repertuarına göre Sivas- Şarkışla yöresine ait olan “Hacel Obası” isimli türkünün hikayesini, derleyicisi İhsan Öztürk bir radyo programında anlatmıştı, uzun zaman önce yayınlanan programı ben de canlı dinlemiştim. Programın bir kaydını veya türkünün hikayesini -farklı şekillerde anlatılan hikayeleri mevcut- hiçbir yerde bulamadığım için hatırladığım kadarıyla sizlere anlatmak istedim. Bazı bilgiler hatalı verilmiş olma ihtimali olduğu gibi, eksik de kalabilir. Türkünün sözlerinin 12-13 kıtaya kadar uzadığını belirten İhsan Öztürk, hikayeyi anlatırken adı geçen kişilerle bizzat tanıştığını söyler, üstelik bu isimleri soyadlarıyla beraber zikreder. Fakat ben isimleri dahi zor hatırlayabildim. İhsan Öztürk’ün anlattıklarını aklımda kalan şekliyle aktarayım:

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şarkışla’da Mustafa adında bir delikanlı ile Ayşe isminde bir genç kız birbirlerine sevdalanmışlar. Yine o dönemde Şarkışla’nın köylerinden, gariban bir ailenin evladı, Nevzat adında bir oğlan askeri okulu kazanmış. Okuldan verilen potinleri giyerek bir kaç sever Şarkışla’nın içerisinden geçmiş. Mustafa’nın sevdalası Ayşe de bir gün akranı kızlarla otururken Nevzat’ın kim olduğunu soruvermiş. O sormuş sormasına da, bunu duyanlar Ayşe’nin gönlünün Nevzat’a kaydığını sanmışlar. Bu dedikodu bir şekilde Mustafa’nın kulağına kadar ulaşmış.

Genç aşık Mustafa, Ayşesinin kendinden geçtiğini duyunca kahrolmuş. Bu türküyü yakmış.

Hacel obasını engin mi sandın?

Ayağında potin, zengin mi sandın?

Her olur olmazı dengin mi sandın?

Ay da geçti göremedim yar seni.

Tren gelir acı acı seslenir,

Yağmur yağar çift entere ıslanır,

Analığın duyar sana herslenir,

Ay da geçti göremedim yar seni.

Suya gider bir incecik yolu var,

Sıktırmış kemeri ince beli var,

Söylerim söylemez tatlı dili var,

Ay da geçti göremedim yar seni.

Kaynak kişi-Derleyen: İhsan Öztürk

Yorum: Senem Akdemir- İhsan Öztürk

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir