KANAAT LOKANTACISINA İZAFİYET DERSLERİ

hepimiz çalışmayan saatler çizdik

dünyanın sonunda oturduk.

çocuklar borsa derslerinden hemen sonra büyüdü

tanrılar büyüdü, gökdelen oldu

kaçtım, o uzun tiradı özetledim dünyaya:

dikkat et, insan hayatı seni aldatmasın.

*Vail: sığınan, güvenli bir yerin himayesine giren, kurtulan. mahcubuz.

Orta Çağ dünyasının ve modern dünya sanat tarihinin en ilgi çeken tablolarından biri olan “Son Akşam Yemeği” üzerinde teoriler kurulmuş, hatta Hristiyan kültürde kıyamet senaryoları bu tablodan hareketle düzenlenmiştir. Eser, Leonardo da Vinci tarafından bir tuval üzerine fırçalama yöntemi yerine tempera tekniğiyle çivi ve çekiçlerle yapılmıştır. Sahne, bir İncil sahnesidir (Matta,26:14-25). Bir manastırın rahip yemek salonu için tablo yapan Leonardo uygunluk için bu konuyu seçmiş, rahipler burada yemeklerini yerken kendilerini İsa ile aynı ortamda gibi düşünürlermiş. Eser, Hristiyan inanca göre İsa’nın Romalı askerlerce yakalanıp çarmıha gerilmeden önce on iki havarisiyle yediği ve havarilerinden birinin ona ihanet ettiğini söylediği son akşam yemekleridir. Bu sahne defalarca resmedilmiş. Da Vinci’nin farkıysa, İsa’nın ‘’İçinizden biri beni ele verdi!’’  dedikten sonra üzgün bir şekilde önüne bakarken havari figürlerindeki  ‘anı’ yansıtma çalışmasıdır. Tabloya göre Bartolomeo, James ve Andrew şaşkın vaziyette, Judas hayretler içinde, yanında Peter bıçak tutuyor ve sinirli. Ayrıca İsa’nın sağ kolunun hemen yanında Mecdelli Meryem… Thomas üzgün, Philip ise açıklama bekler vaziyette.

Da Vinci’nin bu tablosundan hareketle yorumlanan en önemli kısım ise Hristiyan öğreti için, metamorfik anlamda tabloda İsa’nın hemen sağ kolunun yanında yer alan Mecdelli Meryem ile İsa’nın bir aşk yaşayıp, sonradan evlendiği ve masada Kutsal Kâse içinde temsil edilmiş olan İsa’nın kanının Mecdelli Meryem’in rahmine atılan ilahî bir tohum olduğu ve buradan kutsal soyun devam ettiği, daha sonraki dönemlerde bu soyun Hristiyanlığı kıyamete kadar koruyacağı ve Hristiyanlığı ilelebet devam ettireceği öğretisidir. Fakat İsa’nın döneminde yaklaşık iki bin sene önce Yahudilerin Roma masasında paşal (kutsal) yemek yemeleri dinen yasaktı. Yerde yuvarlak yaparak, yastıkların üstünde oturarak, yatar vaziyette sinilerin üstünde yemek yenilirdi ve bu çiğnenmeyen bir Yahudi geleneğiydi. Yani masada oturur vaziyette yemek yeme biçimi dinen yasaktı. Peki, İsa Hristiyan değil miydi? İncil’de de bu faslın geçtiği bölümlere bakılırsa tablosu yapılmış olan ve Hristiyan inanca göre gerçeği yansıtan bu hikâye döneminde İsa ve beraberindekiler Yahudiydi. Henüz Hristiyanlık oluşmamıştı. Hristiyanlık aslında terminolojik olarak yaklaşık yüz yıl sonra oluşmuştur. Ayrıca Hristiyanların baz aldığı masadaki Kutsal Kâse motifi, gerçekte Bartolomeo’nun bulunduğu duvar tarafına gizli olarak resmedilmiştir. Dönemin Gnostik kaynaklarına bakıldığında Katolik Hristiyanlar resimde bu bölümü restore ederek öğretinin sürdürülmesi amacıyla bu kısmı kapatmışlardır (Gospel of Bartholomew s:24,Vatikan). Aslında İncil’den hareketle resmedilen bu tablonun, tablodan dolayı hâlâ aranmakta olan Hristiyanlık öğretileri için kutsal sayılan Kutsal Kâse ve tablodan hareketle Hristiyan inancının bir kısmını oluşturan bu öğretinin tamamen palavra olduğu ve İncil’in değiştirilmiş olduğunu kanıtlayan en somut örneklerden biri olarak görülebilir efendim. Kaldı ki yüzyıllardır sömürülmüş olan Mecdelli Meryem aslı olmayan, uydurulmuş çirkin bir aşk hikâyesidir de denilebilir. Kaldı ki hep denildiği gibi aşk, sevilen kimsenin inkişafını temin eden nadide bir toprak addedilebilir. Bu o şahsa zarar vermeden onun manevi bakımdan zenginleşmesini temin eder. Siz aşkı alıcı bir şey zannettiğiniz hâlde, o verici bir şeydir.

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir