ÖLÇÜT SORUNU

Özellikle modern bilim, teknoloji vb. konular söz konusu olduğunda bizde hep iki türlü tavır takınılır: Batı-cı insanların tavırlarından görüldüğü üzere, aşağılık psikolojisi kokan abartılı bir övgüyle bahsedilir. Kendi tarihimiz de tersine, tahkir derecesinde yerilir. Dinî ve millî hassasiyeti yüksek kesimlerde ise -bu tür durumlarda müslüman ya da milliyetçi kelimesini kullanmak istemiyorum- içten öyle olmasa da, zâhirde bir yerme söz konusudur. En ufak durumda hemen yermeye başlanılır: Tüm sıkıntılarımızın kaynağı batı bilimidir; Batı’nın bilimi şöyledir, batı bilimi böyledir. Teknoloji söz konusu olduğunda ise yermenin şiddeti daha da artar. Hemen söyleyeyim her iki tavırda da bilgi yok, övme ya da yerme var; tamamen duygusallık…

*Bu metin İhsan Fazlıoğlu’nun Sözün Eşiğinde kitabından alıntılanmıştır.

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir