ÖLÇÜT SORUNU

Özellikle modern bilim, teknoloji vb. konular söz konusu olduğunda bizde hep iki türlü tavır takınılır: Batı-cı insanların tavırlarından görüldüğü üzere, aşağılık psikolojisi kokan abartılı bir övgüyle bahsedilir. Kendi tarihimiz de tersine, tahkir derecesinde yerilir. Dinî ve millî hassasiyeti yüksek kesimlerde ise -bu tür durumlarda müslüman ya da milliyetçi kelimesini kullanmak istemiyorum- içten öyle olmasa da, zâhirde bir yerme söz konusudur. En ufak durumda hemen yermeye başlanılır: Tüm sıkıntılarımızın kaynağı batı bilimidir; Batı’nın bilimi şöyledir, batı bilimi böyledir. Teknoloji söz konusu olduğunda ise yermenin şiddeti daha da artar. Hemen söyleyeyim her iki tavırda da bilgi yok, övme ya da yerme var; tamamen duygusallık…

*Bu metin İhsan Fazlıoğlu’nun Sözün Eşiğinde kitabından alıntılanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir