SENİN ELİN DEĞMİŞTİR

Hangi ağaçtan düştüm dünyanın sepetine

Yer çekimi, Âdem’in elmasında mineral

Bin yıllardan beridir Moğol’un atlıları

Çiğner durur kalbimi, ellerinde mıh ve nal

Kâbe yıkar putunu, arıyla Allah’a git

Ben büyücü değilim Firavun sarayında

Hâlâ çöl Arabistan; nice peygamber geçti

Hüseyin de geçmişti bir Muharrem ayında

Diş ağrısı Uhud’dan yadigârdır insana

Pirinç tanelerine ağıt yakardı ninem

Sana ters açılardan bakamadım mazur gör

“Aman oğlum, beynine kan damlar.” dedi annem

Allah uzanır şimdi yıldızlarla beraber

Mağrip maşrık arası el değmemiş yerlere

Senin elin değmiştir Amerika helaklı

Allah pişman değildir, sevinir bu habere

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir