TARİHİN ÖNEMİ

Tarih, yaşanan zamanın ve hâlin bir aynasıdır. Günümüzde ne olmakta ise, geçmişte de o olmuştur. Tarihi hadiselere hâkim olan kanunlar hiçbir zaman değişmez. Her zaman aynıdır. Hâl de mâziyi aksettirir. Esasen, yaşanan hayatın geçmişe intikal eden kısmına tarih denir ve insanlığın hayatı geçmişi, hâli ve geleceği ile bir bütündür. Onun için günlük hayatımızı geçmişten tecrid edemeyiz. Tarihi ve geçmişi iyi öğretmek, hâl ve istikbâl hakkında sağlam tespitler ve doğru teşhisler yapılmasına imkân verir.

*Bu metin İbn Haldûn’un Mukaddime’sinden alıntılanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir