TERCÜMAN-I AHVAL 159 YIL ÖNCE BUGÜN YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Tarihte bugün Türk basın ve yayını için çok önemli bir hadise yaşandı. Tarihler 22 Ekim 1860’ı gösterirken Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkartmaya başladığı Tercüman-ı Ahval, Şinasi’nin yazmış olduğu mukaddime ile ilk özel gazetemiz yayın hayatına başlamıştır.

İlber Ortaylı İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı kitabında: “Tercüman-ı Ahval gazetesi ile Türkiye’de basın siyasal eleştiri görevine başladı. Sadece siyasal eleştiri değil, Tercüman-ı Ahval’le dil ve edebiyatta da yenilikler öneriliyor, tartışmalar yapılıyordu. Devletten yardım almayan bu gazete ile siyasal hayatımızda basın, üstüne düşen görevi yerine getirmeye başlamıştır.” sözleriyle Tercüman-ı Ahval gazetesinin öneminden bahsetmektedir.

Gazetenin mukaddimesinde Şinasi gazetenin kuruluşunun altında yatan ana sebebi ifade etmektedir: “Her bir devlet, idaresi için vekil edildiği bir milletin sürüp gitmesi ile devam edebileceği ve onun iyiliğine ve menfaatlerine uygun surette gerekli tedbirleri alarak daha güçlü olabileceği hususu, herkesçe malum ve delile ihtiyaç duyulmadan kabul olunabilecek gerçeklerdendir. Medeni bir durumda bulunan bir halkın ise kendi menfaatlerinin elde edilmesi için ne suretle zihin yorduğu da, kendisinin düşüncelerine tercüman olan gazetelerinin dilinden belli olur.”

Tarihimizde önemli bir yer sahip olan Tercüman-ı Ahval Kasım 1860’da Ziya Paşa’nın bir makalesinden dolayı on beş gün kapatılmış, 1861’de Şinasi Tercüman-ı Ahvâl’den ayrılarak Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaya başlamıştır.

Yararlanılan Kaynaklar:

  1. Ortaylı, İlber. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Kronik Kitap, 49. Baskı, Nisan 2018, İstanbul.
  2. Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu (21-22 Ekim 2010) ISBN: 978-975-404-885-8.

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir