YANLIŞ BİR SUAL: NİÇİN OKUMUYORUZ?

Bir meselenin doğru cevabını bulabilmek için her şeyden önce sualin doğru bir şekilde sorulması gerekir. Sual şöyle sorulursa cevabını bulmak daha kolay olur: Okumanın gereği var mı? Bunu şöyle de sorabiliriz: Okumanın bir zararı var mı? Sual bu şekilde sorulduğunda bilmece daha kolay ve berrak bir cevap bulmaktadır. Bilenle bilmeyenin ayrılmadığı yani bir olduğu cemiyetimizde okumanın bir zararı yoktur. Tabiî ters bir bakış açısıyla okumanın ve bilmenin bir faydası da bulunmamaktadır. Netice itibariyle okumak sosyal bir ihtiyaç hâline gelmemiştir. Mesele şöyle de ifade edilebilir: Ancak mecbur kalındığı kadar, yani asgarî derecede okumakta ve yazılmaktadır. Esasen bu da mantıkî ve tabiî bir neticedir.

*Bu metin Ali Birici’nin Tarihin Kara Kitabı kitabının 179. sayfasından alıntılanmıştır.

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir